Hapi i parë – Themelimi i shoqatës

  Më 01. Qershorë 2018, pran ministrisë së administratës publike të Republikës së Kosovës, rexhistruam shoqatën „Zasella“. Regjistrimi i shoqatës u bë me angazhimin e këshillit nismëtarë i përbërë nga Fatmire Kajtazi, Naim Latifi, Hysni Syla dhe Fatmir Kajtazi, e me përkrahje të fuqishme morale nga Skender Skenderi dhe shumë zasellas të tjerë. Hapi i parë do jetë zgjerimi i këshillit nismëtarë, i cili do t’a funksionalizojë shoqatën deri në kuvendin themelues i cili do të mbahet me 01. Gusht. Në të njejtën ditë (pra me 01. Gusht) do të organizojmë Festën e Zasellës. Programin e festës do të përpiqemi t’a bëjm publik sa më parë. Një ngjarje me rëndësi […]

Read more
01. Gusht 2018 – Festa e Zasellës

Më 01. Gusht 2018 do të kemi para vetes një program të ngjeshur: mbahet kuvendi themelues i shoqatës Zasella dhe zgjedhen organet e shoqatës Zasella Hysni Syla promovon monografinë për Zasellën programi i larmishëm kulturorë e zbavitës do të na përcjellë përgjat tërë ditës, mirpo nuk do mungojnë as ushqimet e shijshme vendore Pra, rezervojeni ditën e 01. Gushtit – FESTA E ZASELLËS!

Read more
Veraltete PHP-Version im Einsatz
Der Seiteninhaber muss die Version auf mindestens 7.3 erhhen.